Husk at sætte Pladsskiltet på GRØN når du sejler ud.

HUSK at give besked hvis du får ny Mailadr. !

Nyheder:


Her kan man se Hou Havn´s nye Stander.

Som man kan få på Havnekontoret.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.

Fredag, den 22. november kl. 18.00 i klubhuset

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer

  2. Formandens beretning

  3. Regnskab og budget

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Valg af stemmeudvalg – 3 personer

  6. Indkommende forslag:

Bestyrelsen foreslår at Hou Fritidssejlerklub afvikles.

Motiveringen herfor er:

Det er ikke nogen hemmelighed, at der i de sidste år ikke har været en ret stor tilmelding til de arrangementer der er blevet Jer tilbudt, med den konsekvens at de gang på gang er blevet aflyst. Hou Havn har overtaget Standerhejsning- og strygning, så de eneste arrangementer klubben efterhånden står for og hvor I møder frem er, en bowlingtur ( hvis den ligger i Odder ) og julefrokost. Det mener vi ikke begrunder at have en klub.

  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – en kasserer, en sekretær og et bestyrelsesmedlem

  2. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

  3. Valg af revisor

  4. Eventuelt

På sidste års generalforsamling blev der vedtaget følgende ændring til §6:
Indkaldelse til generalforsamling udsendes på Hou Fritidssejlerklubs hjemmeside senest 4 uger før afholdelse.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet udsendes senest 3 dage før den afholdes.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have betalt kontingent for 2020 inden 13. november 2019. Det anses dog for rettidigt, at betale umiddelbart før generalforsamlingen. Kassereren vil være tilstede fra kl. 17.30. Ellers modtages betaling på:

Konto nr.: 7160-0001804504 – kontingentet er kr. 250,00 pr. båd.

Efter generalforsamlingen er der julefrokost – invitation og tilmelding hertil kommer senere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 


Aktiviteter 2019.

11/10      Standerstrygning Se Indbydelsen Her

22/11    Generalforsamling/julefrokost.   


Nyt fra Bestyrelsen den 10-2-2019.

Efter Generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som flg.:

Formand         Jens Spohr

Sekretær         Pia Rasmussen

Kasserer         Lise Spohr

Best. medl.     Lizzie

Best. medl.     Mariann Laursen

Suppleant       Jørgen

Revisor           Tonny Jensen.

Bestyrelsens mailadr. og telefonnr. er på telefonlisten.


Referat Generalforsamlingen november 2018. 

Hans er ordstyrer.

Formanden Jens fremlagde regnskab, buget samt årsberetning, som blev godkendt, da Lise ikke kunne deltage.

Regnskabet godkendt. Buget godkendt. Årsberetning godkendt.

Der blev spurgt om hvorfor vi støttede medborgerhuset og ikke Hou foreningen.

Svar: det blev vedtaget ved sidste generalforsamling.

Der er ingen ændringer i ledelsen/bestyrelsen da ingen ville tage min plads Mariann.

Tonny fortsætter som revisor og Jørgen fortsætter som suppleant. Jørgen deltager i bestyrelsesmøderne.

Kontingent skal stå som et punkt, så der kan stemmes om det, hvis det skulle være nødvendigt. Ingen var utilfredse med det som det er nu.

Kontingent kr. 250,00 pr. båd gældende 2 personer.

Vedr. klubflag: vi kan lytte til hvad folk vil have, men det kan ikke besluttes. De fleste syntes det broderede flag er det flotteste ”kvalitetsflag”.

Forslag vedr. klubflag: at vi bestiller de dyre og at vi får et nyt klubflag med kontingentet hvert andet år og hvis man vil have et nyt året imellem, må man købe det udover kontingentet. 

Forslag:

Vi havde fravalgt Bowling i Odder i 2018, da vi havde svært ved at få penge tilbage, selv om det var dem der havde lavet en fejl samt maden var utilfredsstillende.

Bowling i Odder skulle have fået en ny ejer/bestyrer og efter sigende være ok nu. Bowling: Fortsætter, bestyrelsen bestemmer om det skal være i Odder eller Horsens.

Claus talte om en fisketur.

Tonny: Düsseldorf Bådudstilling til foråret + indkøb af øl

Tur til Fredericia: Hans, Kenni, Massen . Prøv med en dato og evt. samkørsel. Det er 2 weekender.

Bus hvis der er tilslutning nok. Bindende tilmelding (øl med).

Havnes dag: Lægge dagen ud på nettet så hurtigt det er muligt og høre om nogen vil hjælpe til på selve dagen så bestyrelsen ikke skal stå med det hele alene.

Forslå Havnefogeden, at han skal vælge samme dag som resten af landet.

Fortælling/foredrag af Tonny faldt i god jord. De havde været rigtig glade og begejstrede for sidste foredrag med Lizzie og Bent.

Julefrokost: Åse og Massen holder det igen til næste år.

Det var et godt arrangement med god mad og god stemning


Nyt fra Bestyrelsen 15-1-2018

Referat fra Generalforsamlingen den 17/11-2017.

Kan hentes her.

Og kan ses her.

Efter Generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følgende.:

Formand         Jens Spohr

Sekretær         Pia Rasmussen

Kasserer         Lise Spohr

Best. medl.     Lizzie Holmann

Best. medl.     Mariann Laursen

Suppleant       Jørgen

Revisor           Tonny Jensen.

Bestyrelsens mailadr. og telefonnr. er på telefonlisten.


Hej Fritidssejler ! 

Husk at betale din kontingent for 2018 !

DEN skal være indbetalt senest den 17-11-2017.

Kontingent for 2018 er 250 kr for et medlemskab/båd.

Skal indbetales på konto Reg. 7160 Kontonr. 0001804504. Bemærk nyt Kontonr.
HUSK at skrive dit/jeres navn i kommentarfeltet så Kassereren kan se hvem der har betalt.

Hvis du/i ikke vil være medlem af Hou Fritidssejlerklub mere. Så send lige en mail til Lise, så hun kan se at du vil udmeldes af klubben.

Lise´s mailadr. er lillemause@hotmail.com

Mvh.
Hou Fritidssejlerklub
www.houfritidssejler.dk


12-6-2016.

Se billeder fra Standerhjesning 2016 her.

Se billeder fra Havnensdag den 5 Juni 2016 her.


10-1-2016.

Vi har haft generalforsamling i Hou Fritidssejlerklub og der er skiftet 2 medlemmer ud.
Lise Spohr er valgt i stedet for Hanne og Calus Vullum i stedet for Niels.

Referat fra generalforsamlingen i Hou Fritidssejler klub den 20/11 – 2015. 

1.     Ordstyrer blev valgt.

2.     Formanden er i udlandet så Eva tog over. Hun fortalte at samtlige klubture var blevet aflyst pga. af dårlige vejr.
  Skattejagten d. 18/6 blev kun til hyggespil i klubhuset pga. for meget vind. Der var ca. 20 til spisning og musik om aftenen.

3.     Regnskab og budget blev godkendt. Og kontingent blev fastholdt på samme vilkår og beløb.

4.     Nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Lise Spohr overtog Hannes post og Claus Willum tog over for Niels.

5.     Tommy og Tonny blev som suppleant og revisor-

6.     Der var ingen indkommen forslag.

7.     Under Evt. blev der snakket om nedadgående medlemstal i alle klubber ikke kun i vores.
Og der kom et forslag til nyt klubarrangement. Som også kan skabe lidt mere synlighed på havnen.

 Der var ca. 25 medlemmer med til generalforsamlingen og der kom et par stykker mere til julefrokosten. Hyggelig aften med god stemning.

                                                                                               Referent Janne.
Venlig hilsen Bestyrelsen.


Skal din båd flyttes og stå sikkert.
Hou Lager & Bådhotel. Se mere her. 

    Hou Lystbådehavn på Facebook.

Hou Havn´s hjemmeside.

Skal din kaleche eller sejl repareres. Så prøv Julia´s Systue i Hou.
Se her www.juliawww.dk 

Se hvad der sker i Hou.
Se her www.oplevhou.dk


Tirsdag d. 5-11-2013.

Læs referat fra Generalforsamligen 2013 her.


Læs om Klubturen til Mårup Her.


Læs en Sørøverhistorie her  !


Billeder fra Standerhejsningsfesten 2013. 

Billeder fra Julefrokosten 2012. Se her.

Referat fra Generalforsamling i klubhuset Torsdag d. 1. November 2012.

Billeder fra standerstrygningsfesten 2012.

Billeder fra klubturen til Juelsminde 2012.

Talen fra 25 års Jubilæumsfesten kan ses her.

Billeder fra Hou Fritidssejler Klub 25 års Jubilæums fest.

Billeder fra Havnensdag 2012.

Billeder fra Standerhejsningsfesten 2012.

Se flere billeder her.

Nye Hou Links.

Vandstand i Hou Havn.

Referat fra Generalforsamling i klubhuset Torsdag d. 3. November 2011.


Tunø Havn har fået ny hjemmeside se den her Tunoehavn.dk

Læs her om hvordan man forbygger dieselpest. Man skal også være opmærksom på, at diesel med biodiesel øger risikoen for såkaldt dieselpest.
Se på www.Energi- og olieforum.dk hvordan man gør.

Sidste nyt fra Bestyrelsen.
Se her hvordan man bruger den Hjertestarter som hænger ved Havnekontoret.


Opskrift på Muffins, Broccoli Salat og Indonesisk kylling.   Mvh. Tina.


Copyright(c) 2011 www.houfritidssejler.dk. All rights reserved.