Generalforsamling i Hou fritidssejlerklub 2011.

Til stede : Hanne, Per F, Sten, Ole, Johnny, Lene, Johannes, Aase, Tonny, Mogens, Mogens, Henrik, Tommy, Jens, Anette, Peter, og Erik.

1.    Velkomst ved formand Per Floris.

       Valg af ordstyrer : Peter Larsen

2.    Formandens beretning. Ikke så mange sejlture p.g.a vejret.

       Klubbens 25 års jubilæum blev markeret ved en fest d 2.Juni og Havnens dag med forskellige arrangementer. Fin weekend.

       Bowling m spisning

       Standerhejsning klubture. Standerstrygning.

       Rosende ord til havnen for renovering af klubhuset i starten af 2012.

3.    Regnskabet gennemgåes af Kassereren Hanne Nielsen.

       Regnskabet godkendes

       Budget for 2012 og 2013 godkendes.

       Hanne foreslår at klubben skifter bank, nu Danske Bank lukker deres filial i Hammel.

       Forsamlingen giver grønt lys til at vælge ny bank.

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Per Floris. Sten Gaston Larsen og Aase Jensen

       Aase modtager genvalg. Sten modtager genvalg.

       Eva Ekkelund Bjerregård bliver valgt ind i bestyrelsen.

       Som suppleant vælges Tommy Laursen

       Som revisor genvælges Tonny Jensen.

6.    Ingen indkomne forslag

7.    Evt.: der skal indkøbes en ny stander da den gamle er laset og i stykker

       Forslag om at købe en bærbar computer som er klubbens. Forsamlingen giver grønt lys til bestyrelsen om at købe en…

       Bestyrelsen taler med Per og Tina om at rette kontakt til en de kender der laver flag Stander.

       Pladsen i svinget ved bro 3 skal laves til foråret… Tonny og Palle står som tovholdere……Få det nu lavet……

Generalforsamlingen slutter af med kaffe….

Referent Aase Eg Jensen.

Copyright(c) 2011  www.houfritidssejler.dk. All rights reserved.