Nyt fra Bestyrelsen.
 
Vedtægter for Hou Fritidssejlerklub kan ses her.

Nyt fra Bestyrelsen den 15-1-2018.

Efter Generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som flg.:

 

Formand         Jens Spohr

Sekretær         Pia Rasmussen

Kasserer         Lise Spohr

Best. medl.     Lizzie

Best. medl.     Mariann Laursen

Suppleant       Jørgen

Revisor           Tonny Jensen.

 

Bestyrelsens mailadr. og telefonnr. er på telefonlisten.


15-1-2018

 

Referat fra Generalforsamlingen den 17. november 2017

1.   Hans blev valgt til ordstyrer.

2.   Budget og regnskab blev godkendt med rettelser.

Klubhuset skal/bør være gratis for medlemmer. Forslag skal gives til bestyrelsen. Niels giver besked. Midt i august til midt i april skal der låses fast ved betaling.

3.   Udgifter til medborgerhuset. Vi har altid betalt 300,- kr. som reserve, i tilfælde af, at klubhuset er optaget. Der var flertal for, fortsat, at støtte medborgerhuset.

4.   Mangler at betale web-hotel på 150,- kr. (Per). Vi har efterfølgende modtaget regning fra Palle, denne skulle betales senest den 1.12.2017.

5.   Pia og Lise blev genvalgt.

      Den øvrige bestyrelse fortsætter:

      Jens, formand
Mariann, bestyrelsesmedlem
Lizzie, bestyrelsesmedlem
Jørgen blev valgt som suppleant, da Tommy ikke ønskede genvalg
Tonny blev genvalgt som revisor


Julefrokostholdet (Åse og Massen) tager et år mere, mange tak for det!

6.   Kontingentet forbliver som aftalt (250,- kr. pr. båd inklusiv klubstander), ingen var utilfreds med denne beslutning.

7.   Indkomne forslag/evt.

Lene: Weekend ophold i januar-februar
Pinse i Juelsminde
Jannie: Tour de shampoo/Pub crawl/Båd crawl
Niels: Pub crawl i forbindelse med grillarrangement
Hanne: Foredrag om forsikring i Tyskland


4-12-2016.

Generalforsamlingen       25/11-2016

 

28 medlemmer mødte op til generalforsamlingen. (klubben har nu 41 medlemmer)

 

      1.

       Hans blev valgt til ordstyrer.

 

      2.

       Formanden sad på Mallorca men havde sendt en beretning til Eva, som

       hun læste op.

 

            Alle klub-ture er blevet aflyst pga. vejret eller mangel på tilmeldinger.

Til Standerhejs og Bowling var der god tilslutning. Så konklusionen blev at vi er bedst til at mødes på land.

 

3.

Regnskabet blev godkendt.

Det blev aftale at klubbens kassebeholdning skal ligge mellem 10 og 20.000 kr.

Kontingentet blev diskuteret og ved afstemning blev det besluttet at fra 2018 skal det koste 250 pr. båd og så gives der en Stander til båden med.

 

4.

 Der blev valgt næsten ny bestyrelse. Kun Lise forsætter da Claus måtte trække sig pga. sygdom.

Den nye bestyrelse består af:

 

Lise Spohr – bogholder.

Mariann Krog –

Pia L. Rasmussen -

Lizzie H. Petersen-

Jens Spohr-

 

5.

 (Tonny forsætter som revisor)

 

Bestyrelsen holder møde i januar og fordeler posterne.

 

6.

 Det blev bestemt at Gunner Dahlsgaard skal være æresmedlem af klubben. Fordi han i så mange år har ydet en kæmpe indsats med hjælp og frivilligt arbejde på alle måder.

 

7.

Julefrokost holdet tager et år mere – og mange tak for det.

Det var en herlig fest med god stemning og lækker mad og musik.


5-2-2016.

Vi har haft generalforsamling i Hou Fritidssejlerklub og der er skiftet 2 medlemmer ud.
Lise Spohr er valgt i stedet for Hanne og Calus Vullum i stedet for Niels.

Referat fra generalforsamlingen i Hou Fritidssejler klub den 20/11 – 2015.

1.     Ordstyrer blev valgt.

2.     Formanden er i udlandet så Eva tog over. Hun fortalte at samtlige klubture var blevet aflyst pga. af dårlige vejr.
  Skattejagten d. 18/6 blev kun til hyggespil i klubhuset pga. for meget vind. Der var ca. 20 til spisning og musik om aftenen.

3.     Regnskab og budget blev godkendt. Og kontingent blev fastholdt på samme vilkår og beløb.

4.     Nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Lise Spohr overtog Hannes post og Claus Willum tog over for Niels.

5.     Tommy og Tonny blev som suppleant og revisor-

6.     Der var ingen indkommen forslag.

7.     Under Evt. blev der snakket om nedadgående medlemstal i alle klubber ikke kun i vores.

Og der kom et forslag til nyt klubarrangement. Som også kan skabe lidt mere synlighed på havnen.
Der var ca. 25 medlemmer med til generalforsamlingen og der kom et par stykker mere til julefrokosten. Hyggelig aften med god stemning.

                                                                                               Referent Janne.
Venlig hilsen Bestyrelsen.


18-11-2014.

Vi har haft generalforsamling i Hou Fritidssejlerklub d 14/11 og der er skiftet 1 medlem ud.
På valg var Eva,Sten og Aase. Eva og Sten blev genvalgt. Aase gik ud af bestyrelsen og ind kom Janne Skytte.
Vi havde en god generalforsamling med 27 fremmødte.
Regnskabet blev godkendt.

Venlig hilsen Bestyrelsen.


5-11-2013.

Kort referat fra Generalforsamligen 2013.

Vi var 19 personer til den ordinære generalforsamling i klubben.

Dagsordenen blev gennemgået og regnskabet godkendt af forsamlingen.

På valg var Ole og Hanne.

Hanne modtog genvalg og Ole gik ud af bestyrelsen.
Ind i bestyrelsen kom Niels Engel.
Som suppleant genvalgtes Tommy som suppleant og Tonny blev genvalgt som revisor.

Bestryelsen ser sådan ud nu :

Sten Larsen: formand.
Hanne Nielsen: kasserer.
Aase Eg Jensen: sekretær.
Niels Engel.
Eva Ekkelund.
Tommy Laursen suppleant.

Efter generalforsamlingen var der Standerstrygningsfest med god mad og hygge.

Aktivitetskalenderen for næste sæson udsendes i januar 2014.
 


3-11-2012.
 

Hermed kort referat fra generalforsamlingen d. 1. Nov. :

Vi var 17 personer til generalforsamlingen..

Dagsordenen blev gennemgået og regnskabet godkendt af forsamlingen.
 
På valg var Per, Sten og Aase.

Per trådte ud af bestyrelsen. Sten og Aase modtog genvalg, og ny i bestyrelsen er nu Eva Ekkelund.

Velkommen Eva :-)

Som suppleant valgtes Tommy Laursen.
Som revisor genvalgtes Tonny Jensen.

Ved bestyrelsesmødet efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig :
 

Sten Larsen: formand.
Hanne Nielsen: kasserer.
Aase Eg Jensen: sekretær.
Ole Jørgensen.
Eva Ekkelund.
Tommy Laursen suppleant.

Aktivitetskalenderen for næste sæson udsendes i januar 2013.

Se hele referatet her.
 

Venlig hilsen Aase
12-12-2011.

Per Floris er blevet formand og Ole Jørgensen er nyt Bestyrelsesmedlem.


5-11-2011.

Se referat fra Generalforsamlingen 2011 her.


11-1-2011.

Bestyrelsesmøde i Hou Fritidssejlerklub 10.januar 2011.

Tilstede: Hanne Nielsen, Kenneth Rasmussen, Per Floris, Sten Larsen og Aase Jensen.

Bestyrelsen valgt til generalforsamlingen 4.november 2010 konstituerede sig således:

Formand: Kenneth Rasmussen    mobil

Næstformand : Sten Larsen          mobil 51647572

Kasserer : Hanne Nielsen             mobil 20739700

Sekretær: Aase Jensen                mobil 29412564

Menigt medlem: Per Floris            mobil 51386104

Suppleant: Jørgen Jensen             mobil 24943395


5-11-2010.

Se referat fra Generalforsamlingen 2010 her.


8-12-2009.

Se referat fra Generalforsamlingen 2009 her.


5-2-2009.

Brev fra Formanden.


27-1-2008.

Brev fra Formanden.


 
 
Copyright(c) 2011  www.houfritidssejler.dk. All rights reserved.